Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego PG w Toruniu
  • prowadzi działalność inspekcyjno-kontrolną w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych na terenia miasta Torunia
  • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane, w tym m.in. wydaje pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
  • sprawdza dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych
  • prowadzi postępowania wyjaśniające przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego PG - mgr inż. Robert Bogusławski
PINBPG
Marii Skłodowskiej-Curie 41A
87-100 Toruń
tel. 056 652 25 42
tel. 056 652 25 43
biuro@pinbpg.torun.com.pl